Versionsinformation

Från Ecos
Hoppa till: navigering, sök

DENNA SIDA UNDERHÅLLS INTE LÄNGRE

FÖR AKTUELL INFORMATON HÄNVISAS TILL VÅR NYA WIKI-SIDA SOM DU HITTAR HÄR!!!

ÄVEN HJÄLPTEXTERNA ÄR FLYTTADE TILL DEN NYA WIKIN.

SAKNAR NI INLOGGNINGSUPPGIFTER TILL DEN NYA SIDAN KONTAKTA SOKIGO KUNDSERVICE

DENNA SIDA KOMMER TAS BORT.

Version 2.7 (begränsad release 2020-11-02, officiell med 2.7.1 2020-11-19)

Kort beskrivning av nya och ändrade funktioner

För detaljer, se hjälptextdokumentet som nås inifrån systemet

OBSERVERA att 2.7 är en tvingande uppdatering, för att 2020 års rapportering till SLV ska kunna genomföras i januari 2021, samt för att livsmedelskontroller ska kunna registreras korrekt fr.o.m. 1/1 2021.


Hantering av åtgärder efter livsmedelskontroll

Rutinen för hur beslut om åtgärder efter livsmedelskontroller hanteras har påtagligt ändrats och förenklats


Nämndhantering

Ändrad intern hantering av nämnd i Ecos

Api:er för utläsning av nämnddata


Anpassningar av SLV-rapportering

Nytt XML-schema


Köldmediarapport

Ny hantering av bekräftelsemall, nu nåbar även från ärende


Behörigheter

Täcka alla delar av systemet med behörighet samt hantera roller och konton i Ecos - stegvis implementation.


Ekonomiinställningar och debitering

Artikel och kontoplan för varje verksamhetskod för miljö- och hälsoskydd (årsdebitering)

Fullfölja hhh:mm på miljö- och hälsoskyddskoder

Aviseringsspärr för debiteringsunderlag / Attestlista inför debitering

Makulera debiteringsunderlag - anteckning varför

Visa mer information på debiteringsunderlag och återläsning från ekonomisystem


E-post

Stöd för flera e-postadresser för inkommande och utgående e-post


Extra anläggningsuppgifter

Möjlighet att skapa en värdelista per anläggningstyp med lokalt definierade fält


Anläggningars placering

Platsangivelse som komplement till adressen

Anläggningar utan fastighet kan nu skapas


Händelser

Sortera om ordningen inom samma datum

Nya händelsetyper: Enkätsvar utgående


Automatisk inläsning av analysresultat från fil till mätpunkt (ej radon)

Förstudie pågår


Arkivering

Ta med gallringsfrist i exporten

Mer data i exporten


Part

Prestandaförbättringar i hantering av parter

Förbättrad sida för partsöversikt och kontaktuppgifter


Projekt

Ändringar i projekthanteringen

Projektöversikt

Diagram för återstående och nedlagda timmar i ett projekt


API:er

Nya och ändrade API:er i Ecos 2.7


Behörigheter

Flera nya behörigheter har lagts till och några befintliga har ändrats. OBSERVERA att det är nödvändigt att snarast efter uppgradering gå igenom de nya behörigheterna och tilldela behörigheter till berörda roller. Vissa funktioner kommer inte vara tillgängliga förrän behörigheter tilldelats!

Nya och ändrade behörigheter i Ecos 2.7


Dokumenttaggar - nya och uppdaterade

Nya och ändrade dokumenttaggar i Ecos 2.7


Nya ärendetyper, handlingar och händelser

Ärendetyper

Saneringsintyg för fartyg

Smittskydd

Överklagan


Handlingstyper

Anslag (uppr)

Beslutsförslag (mall/uppr)

Enkätsvar utgående (mall/uppr)

Motion (ink/uppr)

Protokoll (ink/uppr)

Protokollsutdrag (ink/uppr)

Revisionsberättelse (ink)

Sammanträdesprotokoll (ink/uppr)

Tillkännagivande (uppr)

Åtgärdsplan (ink)


Händelser

Enkätsvar utgående

Kända buggar

Årsdebitering av miljöfarlig verksamhet med behovsstyrd taxa:

- Om anläggning är en IED-anläggning med mer än 90 timmar tillsynsbehov på koden, så lägger årsdebiteringen felaktigt till IED-tillägget (normalt 20 timmar). Anläggning, objekt, databasvyer m.m. räknar rätt men debiteringen tar inte hänsyn till begränsningsregeln. Föreslaget workaround är att ändra IED-tillägget till 0 timmar och sedan ändra igen. Då ska systemet räkna rätt vid årsdebitering.

Övriga kända buggar

Debiteringsunderlag - den rapport som kan laddas ner anger alltid "Nej" för värdet makulerad, även om underlaget har makulerats. Detta rättas till kommande version

Livsmedelskontroll - Om du gjort en panerad tillsyn i ett ärende, och sedan ifrån anläggningen upprättar en åtgärdskravshandling ifrån tillsynen, så går det inte att på ett korrekt sätt redigera tillsynen från det nya ärendet. Om du gör det så kommer orsaken "planerad" att falla bort. Detta kan framförallt hända om du behöver ändra beslutsdatumet för åtgärden. Lösningen är att göra detta från det ursprungliga ärendet. Detta fel rättas till kommande version.

Ärendehistorik - Ärendenummer visas som "Pending" i ärendehistoriken. Det är p.g.a. tekniska orsaker. Värdet kan dock inte ändras under ärendets gång, utan är alltid desamma som det som visas på toppen av sidan.

Registreringsflödet - Om en part skapas i registreringsflödet kommer inte kontaktuppgifterna sparas. Detta måste alltså hanteras separat tills felet rättats i version 2.8. Orsaken är ändringen av parsöversikten och hanteringen av parts kontaktuppgifter.

Redigera parts adresser - I vissa fall, om den part har en adress som även finns på en anläggning, kan det vara omöjligt att redigera adressen. För att kringgå detta problem tills vidare, kopiera den adress som inte kan redigeras, radera den sedan och gör redigeringen i kopian. Rättas till 2.8.

Upprätta handling - Det fungerar inte alltid att från en anläggning upprätta handling som skapar ärende. Tills vidare måste ärendet skapas först, och därefter kan handlingen skapas och upprättas i ärendet. Rättas till 2.8.

Kända problem i officiella databasvyer

AnlaggningTillsynsFrekvens_ECV1: Visar inte senaste och nästa tillsyn för enskild avloppsanläggning.

AnlaggningHalsoskydd_ECV1 och AnlaggningMiljofarlig_ECV1: Visar inte korrekt antal timmar för anläggningen om behovsstyrd taxa används.

Mellanversion 2.7.2 (2020-01-12)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i den begränsade releasen av 2.7.1:

Rättat bugg där systemet kraschade vid upprättandet av vissa handlingar där handlingen skapar nytt ärende.


Mellanversion 2.7.1 (2020-11-19)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i den begränsade releasen av 2.7:

Prestandaförbättring vid skapande upprättande av handlingar.

Tillägg till officiella vyer, så att "Handläggargrupp" visas för bevakningar

Rättning av behörighet att upprätta handlingar

Rättning av integration mot NÄMND

Rättning av redigering av kontouppgifter. Det gick tidigare inte att redigare samma fält två gånger.


Information om planerade versioner

[Planerade versioner]


Gällande dokumenttaggar

Dokumenttaggar

Exempelmall för tidkort


Ecos officiella vyer

Officiella vyer dokumentation

Information om äldre versioner

[Äldre versioner]


Webbapplikationer och fristående moduler för Ecos

Följande webbapplikationer och fristående moduler är tillgängliga för Ecos. Vissa applikationer är även tillgängliga för exempelvis ByggR.

- DirektArkivering, låter digital information flöda löpande till ett digitalt arkiv

- Ekonomikoppling, automatiserad överföring av fakturaunderlag till kommunens ekonomisystem

- Nämnd, en lösning för att hantera nämndsammanträden, kallelser och dagordningar digitalt

- Reflex, en möjlighet att läsa information, men inte redigera. Anpassat för t.ex. kundcenter och andra som behöver se information, men inte ska kunna redigera den

- SLV-kontroll, mobil checklista för effektiv livsmedelskontroll

- Tillsyn, mobil checklista för övrig tillsyn

- TESS, digital ankomst- och beslutsstämpling samt signeringsstöd

- E-tjänster, för att hantera ansökningar/anmälningar och automatiskt skapa relaterade ärenden och anläggningar


Konsultstöd för Ecos

[Konsultstöd]


Äldre versioner av hjälptexterna

[Gamla hjälptexter]