Versionsinformation

Från Ecos
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida visar aktuell versionsinformation för Ecos.

Version 2.4 (2019-05-27)

Sokigos ID-nr och kort beskrivning

Debitering

26845 Avisera debiteringsunderlag manuellt utan Ekonomikoppling

28883 Ladda ned debiteringsunderlag för utskrift


Prestanda

53049 Prestandaförbättringar vid laddning av vissa sidor

51193 Förloppsindikator/progress bar vid uppladdning av filer. Bättre stöd för uppladdning av stora filer.


Handlingar

55262 Fler dokumenttaggar, se separat dokumentation för detaljer.


Sökning

46713 Spara och återanvända sökkriterier


Ärendehantering

21448 Knyta mallar till respektive ärende- och anläggningstyp

21855 Milstolpar - ett sätt att lägga till guider och statusmarkeringar för ärendehandläggning

48327 Skapa tillsynsärende från fastighet

55042 Registrera ärenden från huvudmenyn - alla ärenderubriker tillgängliga förutom tillsynsärenden


Historik

21444 Åtkomstlogg


Generella förbättringar

46060 Ange namn på anläggningar

42775 Exportera systemets loggfiler direkt från sidan för felmeddelandet


Behörigheter

Flera nya behörigheter har lagts till och några befintliga har ändrats. Vissa avser endast webservice för e-tjänster.

OBSERVERA att det är nödvändigt att snarast efter uppgradering gå igenom de nya behörigheterna och tilldela behörigheter till berörda roller. Vissa funktioner kommer inte vara tillgängliga förrän behörigheter tilldelats!

Dokumentation behörigheter i version 2.4


Nya ärendetyper, handlingar, mallar och händelser

Processer

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

Ansökan om tillstånd för partihandel med tobaksvaror

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak under viss tid

Anmälan om ändring av tobakstillstånd


Mallar

Fastställande av faroanalys

Egen överklagan

Beslutsförslag sanktionsavgift livsmedel

Beslut om sanktionsavgift livsmedel


Handlingar inkommande

Upplysning

Redovisning

Produktblad

Säkerhetsdatablad


Händelser

Fastställande av faroanalys (vid upprätta handling)

Egen överklagan (vid upprätta handling)

Beslutsförslag sanktionsavgift livsmedel (vid upprätta handling)

Beslut om sanktionsavgift livsmedel(vid upprätta handling)

Upplysning (enkel)

Redovisning (enkel)


Kända buggar (ett urval)

57602 Anläggningsnamn kan inte sparas som tomt (null) på flera anläggningar inom samma objekt. Ecos säger då att namnet redan finns. Uppstår om ett anläggningsnamn raderas och sedan likadant med ytterligare en anläggning på objektet.

57557 Det går inte i efterhand att lägga till en anläggning på ett tillsynsärende. Endast vid skapandet av ärendet kan flera anläggningar knytas till ärendet. Undvik därför att skapa tillsynsärende i registreringsflödet.

51819 Anläggningstyper som inte används i Ecos visas på inställningssidan för mallar. Dessa är förmultningsanläggning, försäljningsställe, kompost, solarieverksamhet och ventilationsanläggning.

51820 Mallar sorteras inte korrekt alfabetiskt i dialogen Skapa>Handling.

58668 Handläggarens startsida uppdateras inte med fetmarkering och sol när nya handlingar registreras via Registrera>Handling. Buggen rättas med version 2.5.

Mellanversion 2.4.6 (2019-07-02)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

55484 Årlig debitering för övriga anläggningstyper hämtar fel kontoplan (felet återuppstod pga felaktig paketering av releasen).

58053 Rättar en krasch som uppstod när löpnummer inte kunde sättas under vissa omständigheter. Ser man något sånt framöver så måste det rapporterats till Sokigo för utredning av utvecklarna.

57946 När vissa andra mailservrar än Exchange användes så formaterades e-postmeddelandet inte korrekt utan konverterades med html-kod som om det vore Word. Felet är nu åtgärdat. Rättning av ett följdfel som i mellanversion 2.4.5 ledde till att ärenderapporten istället blev felaktigt formaterad.

Mellanversion 2.4.3 (2019-06-20)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

57810 När man stängde ett ärende så klarmarkerades samtliga bevakningar i ärendet. Det ska egentligen bara vara Överklagandetid och Förfallodatum som klarmarkeras. Med uppdateringen finns ett skript som återöppnar bevakningar på ärenden vars bevakningsdatum är senare än ärendet avslutsdatum. Överklagandetid och förfallodatum behålls klarmarkerade.

57895 Rättar en bugg som ledde till en krasch när handling skapades från anläggning knuten till objekt. Buggen berodde på att en ny dokumenttagg inte hittade någon koppling mellan artikel och avgiftsområden.

57761 Rättar ett problem som gjorde att när adresserna på en fastighet saknade postort så kunde man inte se anläggningar på den fastigheten.

57760 Alla borrhåll för en bergvärmepumpsanläggning syntes inte på kartan i ändringsläget.

57724 I ändringsläget för en anläggning så gick det inte att öppna upp handlingar via länken uppe till höger.


Mellanversion 2.4.2 (2019-06-13)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

57693 Uppgradering av dokumentkonverteraren, så att vid konvertering av .tif och .gif-filer med flera bilder i sig, konverteras nu alla bilder. Gör att vissa filer kan bli ganska långa, men allting i originalfilen finns nu med i PDF:en.

57549 Uppgradering av dokumentkonverteraren som fixar att vid konvertering av vissa PDF-filer misslyckades konverteringen av Times New Roman i de fall typsnittet inte fanns inbäddat i dokumentet.

57595 Rutinen "Refresh estate information" (hette förut "Refresh estate coordinates") är nu ändrat till ett bakgrundsjobb, som avhjälper timeouts för kommuner med stor datamängd.

57606 En ny rutin, för att uppdatera byggnadsnummer, har tagits fram och gjorts till ett bakgrundsjobb

57609 Fixar bugg där byggnadsnummer inte sparas ner rätt på byggnader kopplade till ett avlopps reningssteg.

57605 Rättar till en trasig länk till skrotade anläggningar

57663 Löpnummer kraschar när det saknas koppling till skapa-händelsen på ärendesidan.

57692 Ändrat så att uppladdningen av filer görs i större segment för en snabbare uppladdning.

57596 Fixat krasch med masstämpling på dokument när man försöker stämpla enbart ett dokument med bara ett dokument tillgängligt.

Information om planerade versioner

[Planerade versioner]

Gällande dokumenttaggar

Dokumenttaggar

Ecos officiella vyer

Observera att dokumentationen gäller Ecos version 2.3. Uppdaterad beskrivning för 2.4 kommer att läggas ut inom kort

Officiella vyer dokumentation

Information om äldre versioner

[Äldre versioner]

Webbapplikationer och fristående moduler för Ecos

Följande webbapplikationer och fristående moduler är tillgängliga för Ecos. Vissa applikationer är även tillgängliga för exempelvis ByggR.

- DirektArkivering, låter digital information flöda löpande till ett digitalt arkiv

- Ekonomikoppling, automatiserad överföring av fakturaunderlag till kommunens ekonomisystem

- Nämnd, en lösning för att hantera nämndsammanträden, kallelser och dagordningar digitalt

- Reflex, en möjlighet att läsa information, men inte redigera. Anpassat för t.ex. kundcenter och andra som behöver se information, men inte ska kunna redigera den

- SLV-kontroll, mobil checklista för effektiv livsmedelskontroll

- Tillsyn, mobil checklista för övrig tillsyn

- TESS, digital ankomst- och beslutsstämpling samt signeringsstöd

- E-tjänster, för att hantera ansökningar/anmälningar och automatiskt skapa relaterade ärenden och anläggningar

Konsultstöd för Ecos

[Konsultstöd]

Äldre versioner av hjälptexterna

[Gamla hjälptexter]