Versionsinformation

Från Ecos
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida visar aktuell versionsinformation för Ecos.

Version 2.6 (2020-03-24)

Observera att det har skett förändringar i logiken bakom årsdebiteringssidan. Tidigare har årsdebitering kunnat göras med en blandning av verksamhetskoder för miljöskydd från både förordning 2013:251 och från förordning 2016:1188. Om det fortfarande är blandat efter uppdatering till 2.6 kommer anläggningar som har en kod från "fel förordning" (inte från den som är aktivt på systeminställningssidan) inte kunna årsdebiteras. Därför uppmanas alla att kontrollera om det finns anläggningar som har fel koder från fel förordning.

Gör såhär:

- Kontrollera först vilken förordning som används (Inställningar / Miljö- och hälsoskydd / Avgiftsmodell miljöskydd)

- Öppna sedan sidan Rutiner / Miljöfarlig verksamhet / Klassa om

- Gör sökningar på de båda varianter av "Miljöprövningsförordning/taxa" som INTE motsvarar systeminställningen.

- Uppdatera de funna anläggningarna antingen via rutinsidan eller genom att öppna varje anläggning för sig, välja att ändra anläggningen och peka ut den rätta koden.


Tänk på att vissa sidor, t.ex. "Ärendeöversikt"; "Objektöversikt" har genomgått ganska stora förändringar. Det kan göra att det initialt ser lite konstigt ut, att sådant som borde ligga i linje hamnar förskjutet eller liknande. Felvisningen beror på att webbläsaren i så fall inte har uppdaterat layouten. Dessa felvisningar löses i de flesta fall genom att sidan uppdateras genom ett tryck på Shift+F5. Det kommer behöva göras en gång per dator och uppdaterad sida, och därefter ska visningen vara korrekt. Testa det innan ni kontaktar Sokigo med frågor om varför sidorna ser konstiga ut.


Sokigos ID-nr och kort beskrivning

Generellt

59921 Fullt stöd för att använda SKR:s behovsbaserade avgiftsmodell för hälsoskyddsverksamheter.

59745 Filtrering inom vissa sidor. Exempelvis behörighetssidan har nu en filterfunktion för att enklare finna specifika behörigheter

Ärendehantering

38400 Skapa alla sorters ärenden från anläggning

Bevakningar

53128 Visa klarmarkerade bevakningar samt filtreringsfunktion för klarmarkerade/ej klarmarkerade bevakningar

58716 Visa ärendebevakningar på anläggning

E-post

59571 Korrekt stöd för IMAP

59828 Stöd för säkerhet enligt "OAuth 2" för e-post via Exchange

53575 Visa avsändare och annan metadata på e-posthandlingen, båda inkommande och utgående

51267 Radera skickade e-postmeddelanden efter viss tid

Hälsoskyddskoder

58415 Utöka antalet tecken för hälsoskyddskoderna

59929 Separat sida för riskfaktorer för hälsoskydd (Riskbaserad taxa)

API:er

Nya och ändrade API:er i Ecos 2.6

Behörigheter

Flera nya behörigheter har lagts till och några befintliga har ändrats. OBSERVERA att det är nödvändigt att snarast efter uppgradering gå igenom de nya behörigheterna och tilldela behörigheter till berörda roller. Vissa funktioner kommer inte vara tillgängliga förrän behörigheter tilldelats!

Nya och ändrade behörigheter i Ecos 2.6

Kända buggar

62298 Registrering av "Överklagande" via registreringsflödet kan ankomststämpla det upprättade beslutet som kopplas till överklagandet. Detta händer endast om det endast finns ett beslut i ärendet och om registreringen av överklagandet sker via registreringsflödet. Undvik problemet genom att registrera överklagandet som en inkommen handling direkt från ärendets högermeny.


Mellanversion 2.6.1 (2020-04-06)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

En bugg som gjorde att om en tillsyn i ett ärende debiterats, och sen öppnades i ändra-läge, raderades markeringen för att tidposterna redan debiterats.Information om planerade versioner

[Planerade versioner]


Gällande dokumenttaggar

Dokumenttaggar

Exempelmall för tidkort


Ecos officiella vyer

Officiella vyer dokumentation

Information om äldre versioner

[Äldre versioner]


Webbapplikationer och fristående moduler för Ecos

Följande webbapplikationer och fristående moduler är tillgängliga för Ecos. Vissa applikationer är även tillgängliga för exempelvis ByggR.

- DirektArkivering, låter digital information flöda löpande till ett digitalt arkiv

- Ekonomikoppling, automatiserad överföring av fakturaunderlag till kommunens ekonomisystem

- Nämnd, en lösning för att hantera nämndsammanträden, kallelser och dagordningar digitalt

- Reflex, en möjlighet att läsa information, men inte redigera. Anpassat för t.ex. kundcenter och andra som behöver se information, men inte ska kunna redigera den

- SLV-kontroll, mobil checklista för effektiv livsmedelskontroll

- Tillsyn, mobil checklista för övrig tillsyn

- TESS, digital ankomst- och beslutsstämpling samt signeringsstöd

- E-tjänster, för att hantera ansökningar/anmälningar och automatiskt skapa relaterade ärenden och anläggningar


Konsultstöd för Ecos

[Konsultstöd]


Äldre versioner av hjälptexterna

[Gamla hjälptexter]