Planerade versioner

Från Ecos
Hoppa till: navigering, sök

Tillbaka till startsida

Denna sida visar innehåll för planerade versioner av Ecos.

Innehåll och tidpunkt för kommande versioner är preliminärt.

Utvecklingsplan för Ecos (Roadmap 2020-2021)

Ecos Roadmap för kommande versioner

Detaljerad plan för version 2.8 (planerad release april/maj 2021)

En förändring är att vi från och med version 2.8 kommer att sluta testa Ecos i Internet Explorer, och istället testa och supportera Edge Chromium. Stödet för Google Chrome kommer finnas kvar.

Förbättringar

Beslutshantering

Visa ej tidsbundna beslut på anläggning, markera ärendehandlingar som visas på anläggning


Ommodellering

Beslut


Part

Prestandaförbättringar i hantering av parter


Handlingar

Låsningshantering (Check in/Out)


Anläggning

Anpassa enskilt avlopp till HaV:s standard


Arkivering och gallring

Återläsning från DA (status för jobbet)


Inläsning av analysresultat från fil till mätpunkt (ej radon)

Delimplementation


Nämndhantering

API för återläsning från externa system


Radonmätplats

Koppla till objekt.


Övriga API:er

Stödmetoder

Begränsning av metoderna i MinutMiljö-API:erna "AddDocumentToFacility" och "AddDocumentToCase" så att det inte längre blir möjligt att skicka in beslutshandlingar via dem. Det har aldrig varit avsikten att kunna skicka in beslutshandlingar den vägen, och därför införs en begränsning i själva metoden.