Konsultstöd

Från Ecos
Hoppa till: navigering, sök

Ecos konsultstöd

Sokigo kan erbjuda hjälp vi igångsättningen eller den fortsatta förvaltningen av Ecos inom ett antal områden. Det kan ske inom befintligt uppdrag eller som separat uppdrag. Det här arbetet är utöver den faktiska installationen och utbildningen.

Installation och uppdatering

Att installera eller uppdatera Ecos är ett komplext arbete som Sokigo gärna utför hos er. Det görs via fjärruppkoppling för att effektivisera arbetet för alla parter.

Uppstartsstöd

Driftsättning av ett nytt system innebär oftast en extra belastning på befintlig organisation. Där kan Sokigo ge ”korridorsstöd” på plats hos er, t.ex. med att lägga in kontoplan och debiteringsinställningar, eller ge personlig stöttning vid det dagliga arbetet. Helt enkelt finnas tillgängliga för er organisation.

Taxa

När man ska lägga in debiteringar i systemet så är det ett antal områden man måste hantera och ta beslut om. Sokigo kan där hjälpa till med skapade av kontoplan, debiteringsinställningar, fakturatexter mm. Och vara ett generellt ”bollplank” för att få en så bra lösning som möjligt.

Konfigurering

Vid införande av ett nytt system är det många parametrar som ska ställas in för att få en bra funktion som passar er organisation. Sokigo kan där hjälpa er systemadministratör att få dessa på plats hos er.

Mallar

I Ecos kan man använda sig av flera olika dokumentmallar för att effektivisera det dagliga arbetet. Sokigo kan ta fram mallarna i dialog med er organisation. Vi kan även stötta er systemansvariga i det arbetet om ni väljer att själva ta fram mallarna.

Köldmedier

Att skapa köldmediaanläggningar kan vara ett omfattade arbete. Sokigo kan hjälpa er med det konkreta arbetet. Även att hantera årsrapporten kan vi hjälpa till med.

Analys av arbetsprocess

Sokigo kan genomföra en analys av hur era befintliga arbetsprocesser samverkar med Ecos för att sedan ge förslag på förbättringar. Detta för att skapa en effektiv handläggning inom ramen för Ecos.

Rapporter

En organisation har ett behov av olika typer av rapporter. I EcosRapport kan man ta fram statistik, rapporter etc. Sokigo erbjuder att undersöka ert behov, ta fram rapporter, statistik mm. Vi gör det med hjälp av Ecos befintliga vyer. Har ansvariga hos er gått Sokigos kurs ”Ecos rapporter” kan vi erbjuda ”stöttning/bollplank” för den personen antingen på plats hos er eller via telefon/datakommunikation.

Övriga anläggningstyper

Under ert arbete kan ett behov uppstå att skapa ”övriga anläggningstyper” för att kunna hantera ärenden effektivt. Sokigo kan analysera, definiera samt konfigurera nya anläggningstyper i dialog med er.